❖ Long vận đến phương tu sửa tốt thì dựng nhà, xây phần mộ, khai trương, đào giếng đều hoạnh tài, nhân đinh hưng vượng, phát phúc, gia đình liên tiếp gặp may mắn, chủ về đại cát lợi.
❖ Hao Long vận đến thì không được tu sửa. Nếu cứ tu sửa ắt liên tục bi quan tại khẩu thiệt, nữ thì gặp họa, nhân kháu sầu bi.
❖ Khiết Long vận đến, người không chết cũng bị phá tài, chủ về hung.
❖ Tiền Long vận đến là đại cát lợi. Dựng nhà, xây mộ đúng phương, tiền tài ngày càng tăng tiến, gia đình hưng vượng, có thêm đất đai, sinh quý tử, điềm báo phúc lộc vinh hoa.
❖ Vương Long vận đến là cát thần. Tu tạo xây mộ bách sự hưng, gia đình cát khánh, sinh quý tử, sau trở thành người trung tín, hiền lương.
❖ Suy Long vận đến, không được tu sửa. Nếu dựng nhà, xây mộ ắt bi sầu, ba nám liền bị tán tài, nhân đinh, lục súc bỏ đi. Long vận này đến dựng nhà, xây mộ… bách sự hung. Khi khai huyệt thấy có rắn và đá là điềm hung.
❖ Phúc Long vận đến, dựng nhà, xây mộ, khai trương đào giếng đều cát, gia tài tăng tiến nhiều năm.
❖ Hoa Long vận đến, không được tu sửa, dựng nhà, xây mộ, khai trương, đào giếng đều hung. Nếu cứ tu sửa, ắt người chết, tán tài, thụ bệnh, kiện tụng.
❖ Chân Long vận đến, nên tu sửa, dựng nhà, xây mộ, khai trương, đào giếng, vạn sự hưng. Chân Long chính huyệt sẽ nhiều phú quý, tiền tài, con cháu hưng vượng. Khi khai huyệt thấy có tiến hỷ đến chính là nó.
❖ Hại Long vận và sát Long vận đến, không được tu tạo, xây mộ, khai trương, đào giếng, ba nảm liền đầy bi thương, họa hại, sản nghiệp đổ vỡ. Khi khai huyệt thấy có xà trứng, quái vật là nó.
❖ Khố Long vận đến, nên xây mộ, tu sửa bốn phương đông tây nam bắc đều phát tài, nhân đinh vượng, lục súc, gia trạch đều hưng. An cư, đào giếng sinh quý tử.
❖ Bảo Long vận đến nên tu sửa, chủ phát tài. Long vận này đến, dựng nhà, xây mộ, đào giếng, khai trương, nội trong 60 ngày đã có Thiên Lộc.
❖ Thương Long vận đến chủ đại hung, không nên dựng nhà, xây mộ, nếu không bị trộm cướp thì có người phá gia tài, đất sụt lở khiến người thụ thương, lục súc tổn thất, khi khai huyệt thấy có tiếng nước chảy là nó.
❖ Bệnh Long vận đến không được tu sửa, cải táng, chủ bệnh tật dồn dập, lục súc bị chết.
❖ Oan Long vạn đến không được tu sửa, ngày ngày lo buồn, dựng nhà xây mộ ắt chuốc hận thù, gia trạch bần cùng. Khi khai huyệt thấy đá màu tím là nó.
❖ Phục Long vận đến nên tu sửa, dựng nhà, xây mộ, tiền hung hậu cát, sinh quý tử, thăng quan tiến chức. Khi khai huyệt thấy có đất ngũ sắc.
❖ Trú Long vận đến, xây nhà, xây mộ đại cát.
❖ Bại Long vận đến là hung thần, nếu tu sửa ắt gặp đại hung.
❖ Cuồng Long vận đến là đại xung thần, đầy tai họa. Không được kiến tạo tu sửa.
❖ Quan Long vận đến là đại cát về mọi phưorng diện. Khi khai huyệt thấy hoa ngũ sắc.
❖ Tứ Long vận đến không được tu sửa, chủ thất tín, thất bại.
❖ Ôn Long vận đến không được tu sừa. Nếu dựng nhà, xây mộ, đào giếng thì trong vòng 3 – 5 năm con cháu mắc bệnh tâm thần.
❖ Sinh Long vận đến nên tu sửa, là đại cát.
❖ Tiến Long vận đến, chủ đại cát về học hành thi cử.