1. phong thủy nhà cửa người cung chấn
❖ Hướng nhà: Nhà ở chọn hướng chính Nam thì có phước lớn, có nhiều tiền tài và lợi lộc, thượng cát. Nhà ở hướng chính đông thì sẽ sống thọ, phú quý, vinh hiển. Ky hướng chính Tây vì sẽ bị mưu hại, tổn thọ, bệnh tật, tiền bạc hao hụt, đại hung. Ky hướng Tây Bắc vì sẽ bị hỏa tai, bệnh tật, hao của, đại hung. Ky hướng Đông Bắc vì sẽ bị vạ miệng, tán tài, thất bại về trồng trọt và chăn nuôi gia súc, người mất, đại hung.
❖ Đường đi vào nhà:chọn hướng chính tây, Tây Nam,rất tốt. Ky hướng chính Nam, Đông Nam, chính Đông vì sẽ gặp đại hung.
❖ cửa chính:trổ về hướng Đông Nam, chính Nam, rất tốt. Các hướng khác đều ky.
❖ Bàn thờ: Bàn thờ tổ tiên hoặc bàn thờ thần tài nên đặt về hướng chính Đông.
❖ Bep lò: đặt về hướng Tây Bắc thì không gập nạn và tai họa, không lo trộm cướp, tôi tớ ngay thắng, siêng năng đác lực, không bệnh hoạn, cửa nhà thịnh vượng, súc vật gia
tăng. Đặt hướng Tây thì sống thọ, không bệnh hoạn, nhiều của, không bị thưa kiện, con đông, tôi tớ đầy nhà, không bị nạn sông nước. Đặt hướng chính Đông thì sẽ không tiền, tổn thọ cả đời túng khó. Đặt hướng Đông Nam thì sẽ không thọ, hón nhân khó thành, vợ chồng không hợp, bị người dèm pha, ruộng vườn hao hụt, súc vật bệnh hoạn, gia đạo túng khó.
❖ Cầu tài: xoay miệng lò về hướng chính Đông sẽ được tiểu tài (có tiền nhưng không lớn lấm) ứng vào năm Hợi, Mẹo Mùi.
❖ Giường ngủ: Nên đặt giường ngủ về hướng Đông Nam, tốt.
❖ Các vật dụng: Lu hay bồn chứa nước nên đặt về hướng Tây Bắc. Các loại ngứ cốc như gạo, đậu, bột, bắp„. nên cất giữ ở hướng chính Bắc, các loại thức ăn khác nên cất giữ về hướng chính Tây. Dao, búa, nồi, chảo… làm bằng gang, sắt nên cất giữ hoặc đặt về hướng Tây Nam.
❖ Nhà vệ sinh: Cầu tiêu, nhà tắm, chuồng nuôi gia súc… nên đặt về các hướng xấu của bổn mạng như hướng Đông Bắc, Tây Bắc, chính Tây, Tây Nam.
❖ Mồ mả: Nên xoay đầu về hướng Chính Nam là tốt
2. Phong thủy nhà cửa người cung tốn
❖ Hướng nhà: Nhà ở chọn hướng chính Bắc thì sẽ đại phát tài, tăng phú quí, thượng cát. Ky hướng Tây Nam vì gia đình ly tán, mỗi người tự đi tìm sinh kế, lưu lạc khắp nơi, đại hung. Ky hướng Đông Bắc vì gia đình sẽ mất người, mất của, đại hung.
❖ Đường đi vào nhà: chọn hướng Tây Bắc, Đông Bắc
rất tốt, ky hướng chính Bắc, chính Đông, Đông Nam vì sẽ gặp đại hung.
❖ cửa chính: trổ về hướng chính Đông, chính Bắc rất tốt. Ky hướng Tây Nam, chính Tây, Đông Bắc vì sẽ gặp đại hung.
❖ Bàn thờ: Bàn thờ tổ tiẽn hoặc bàn thờ thần tài nên đặt về hướng Đông Nam.
❖ Bấp lò: đặt về hướng chính Tây sẽ được thêm người, phát tài không sợ đau ốm, không chuyện kiện thưa, không gặp tai họa, gia môn yên ổn. Đặt hướng Tây Bắc thì không bị hao tài, không hại người, không bệnh hoạn, khỏi chuyện thị phi, gây gổ thưa kiện. Ky hướng Đông Nam vì sẽ không có tiền của, tổn thọ, cả đời túng khó. Ky hướng Đông vì sẽ sống không thọ, hôn nhân khó thành, vợ chồng không hợp, bị người dèm pha, ruộng vườn hao hụt, súc vật bệnh hoạn, gia đạo túng khó.
❖ Cầu tài: Xoay miệng lò về hướng Đông Nam sẽ có tiền( tiểu phú) ứng vào các năm Hợi, Mẹo Mùi.
❖ Giường ngủ: Nên đặt giường ngủ về hướng chính Đông, tốt.
♦> Các vật dụng: Lu hay bồn chứa nước nên đặt về hướng Tây Nam. Các loại ngủ cốc như gạo, đậu, bột, bắp… nên cất giữ ở hướng Đông Nam, các loại thức ăn khác nên cất giữ về hướng Đông Bắc. Dao, búa, nồi, chảo… làm bằng gang, sất nên cất giữ hoặc đặt về hướng Tây Bắc.
*»* Nhò vệ sinh: cầu tiêu, nhà tắm, chuồng nuôi gia súc… nên đặt về các hướng xấu của bổn mạng như hướng chính Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.
❖ Mồ mả: Nên xoay đầu về hướng Chính Bắc là tốt.
Kiến Thức phong thủy ứng dụng
3. Phong thủy nhà cửa người cung ly
❖ Huóng nhà: Nhà ở chọn hướng chính Đông thì sẽ đại phú quí nhiều tài lộc, thượng cát. Hướng Đông Nam thì giàu co’ không bệnh tật, nhiều tài lộc, thượng cát. Ky hướng chính Tây vì gia đình bị hỏa tai, bệnh tật, hao tài tán của, đại hung. Ky hướng Tây Bấc vì sẽ bị mưu hại, tổn thọ, đại hung.
❖ Đường đi vào nhà: chọn hướng Tây Bắc, Đông Bắc rất tốt, ky hướng chính Bắc, chính Đông, chính Nam vì sẽ gặp đại hung.
❖ Cửa chính: trổ về hướng chính Đông, chính Bắc rất tốt. Ky hướng chính Tây, Tây Bắc vì sê gặp đại hung.
❖ Bàn thà Bàn thờ tổ tiên hoặc bàn thờ thần tài nên đặt về hướng chính Nam.
❖ Bốp lò: đặt về hướng chính Tây thì không gặp nạn và tai họa, không lo trộm cướp, tôi tớ ngay thảng, siêng năng đắc lực, không bệnh hoạn, cửa nhà thịnh vượng, súc vật gia tăng. Đặt hướng Tây Bắc thì sống thọ, không bệnh hoạn, nhiều của, không bị thưà kiện, con đông, tôi tớ đầy nhà, không bị nạn sông nước. Ky hướng chính Đông vì sẽ gặp nạn về sanh đẻ, con cái không được thông minh, không thành tài, không người giúp đỡ, ruộng vườn, súc vật tổn thất. Ky hướng Đông Nam vì sẽ bị bệnh hoạn liên miên thuốc thang không hết.
❖ Cầu tài: Xoay miệng lò về hướng chính Đông thì đại phú, phát tài ứng vào các năm Hợi, Mẹo, Mùi. Xoay về hướng Đông Nam sẽ phát tài có trăm ngàn lượng vàng ứng vào các năm Thân Tý, Thìn.
❖ Giường ngủ: Nên đặt giường ngủ về hướng chính Bắc, tốt.
❖ Các vật dụng: Lu hay bồn chứa nước nên đặt về hướng chính Tây. Các loại ngủ cốc như gạo, đậu, bột, bắp… nên cất giữ ở hướng Đông Nam, các loại thức ăn khác nên cất giữ về hướng Tây Bắc. Dao, búa, nồi, chảo… làm bằng gang, sắt nên cất giữ hoặc đặt về hướng Đông Bắc.
❖ Nhà vệ sinh: Cầu tiêu, nhà tắm, chuồng nuôi gia súc… nên đặt về các hướng xấu của bổn mạng như hướng chính Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây’Nam.
❖ Mô mả: Nên xoay đầu về hướng Chính Đông là tốt
4. Phong thủy nhà cửa người cung khôn
❖ Hướng nhà: Nhà ở chọn hướng chính Tây thì gia đình vợ chồng hợp mạng được nhiều của cải, con cái đông đúc, thượng cát. Hướng Tây Bắc thì đắc tài (tiền vô nhiều), vợ chồng hòa hợp, thượng cát. Ky hướng chính Bắc vì sẽ bị mất người, mất của, đại hung. Hướng Đông Nam thì nhà sẽ gặp hỏa tai, lâm trọng bệnh, đại hung.
❖ Đường đi vào nhà: chọn hướng chính Bắc, chính Đông rất tốt, ky hướng Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc vì sẽ gặp đại hung.
❖ của chính: trổ về hướng Tây Bắc, Đông Bắc rất tốt. Ky hướng Đông Nam, chính Nam vì sẽ gặp đại hung.
❖ Bàn thà: Bàn thờ tổ tiên hoặc bàn thờ thần tài nên đặt về hướng Tây Nam.
❖ Bep lò: đặt hướng chính Đông không lo thiếu tiền, không hại người, không sợ đau ốm, không chuyện kiện thưa, khỏi nạn tai họa, gia môn yên ổn. Đặt hướng Đông Nam thì không gặp nạn và tai họa, không lo trộm cướp, tôi tớ ngay thảng, siêng năng đắc lực, không bệnh hoạn, cửa nhà thịnh vượng, súc vật gia tăng. Ky hướng Tây Bắc vì sẽ không thọ, hôn nhân khó thành, vợ chồng không hợp, bị người dèm pha, ruộng vườn hao hụt, súc vật bệnh hoạn, gia đạo túng khó.
❖ Cầu tài: xoay miệng lò về hướng chính Tây sẽ phát tài có trăm ngàn lượng vàng ứng vào năm Thân, Tý, Thìn.
❖ Giường ngủ: Nên đặt giường ngủ về hướng Tây Bắc, tốt.
❖ Các vật dụng: Lu hay bồn chứa nước nên đặt về hướng Tây Nam. Các loại ngứ cốc như gạo, đậu, bột, bắp… nên cất giữ ở hướng Đông Nam, các loại thức ăn. khác nên cất giữ về hướng Đông Bắc. Dao, búa, nồi, chảo… làm bằng gang, sắt nên cất giữ hoặc đặt về hướng Tây Bắc.
❖ Nhà vệ sinh: cầu tiêu, nhà tắm, chuồng nuôi gia súc… nên đặt về các hướng xấu của bổn mạng như hướng chính Bắc, chính Đông, chính Nam, Đông Nam.
❖ Mồ mả: Nên xoay đầu về hướng Đông Bắc là tốt
5. Phong thủy nhà cửa người cung đoài
❖ Hướng nhà: Nhà ở chọn hướng Tây Nam thì sẽ giàu có, trong nhà không bệnh tật, cuộc sống yên lành, thượng cát. Ky hướng chính Đông vì sẽ bị tuyệt tự, không thọ, bệnh tật liên miên, đại hung. Ky hướng chính Nam vì sẽ bị hỏa tai, khẩu thiệt, đại hung.
❖ Đường đi vào nhà: chọn hướng chính Bắc, chính Đông rất tốt. Ky hướng chínhTây, Tây Bắc, Đông Bắc vì sẽ gặp đại hung.
❖ cửa chính : trổ về hướng Đông Bắc, Tây Bắc rất tốt. Ky hướng chính Bắc, chính Nam, chính Đông, Đông Nam vì
sẽ gặp đại hung.
❖ Bàn thờ: Bàn thờ tổ tiên hoặc bàn thờ thần tài nên đặt về hướng chính Tây.
❖ Bep lò: đặt về hướng Đông Nam sẽ đưực thêm người, phát tài không sợ đau ốm, không chuyện kiện thưa, không gặp tai họa, gia môn yên ổn. Đặt hướng chính Đông thì sống thọ, không bệnh hoạn, nhiều của, không bị thưa kiện, con đông, tôi tớ đầy nhà, không bị nạn sông nước. Ky hướng chính Tây vì sẽ không có tiền của, tổn thọ, cả đời túng khó. Ky hướng Tây Bắc vì sẽ gặp nạn về sanh đẻ, con cái không được thông minh, không thành tài, không người giúp đỡ, ruộng vườn, súc vật tổn thất.
❖ Cầu tài: Xoay miệng lò về hướng Tây Bắc sẽ được đại phú ứng vào các năm Hợi, Mẹo Mùi. Xoay miệng lò về hướng chính Tây sẽ phát tài ứng vào năm Hợi, Mẹo, Mùi.
❖ Giường ngủ: Nên đặt giường ngủ về hướng Đông Bắc, tốt.
❖ Các vật dụng: Lu hay bồn chứa nước nên đặt về hướng chính Nam. Các loại ngú cốc như gạo, đậu, bột, bắp… nên cất giữ ở hướng Tây Nam, các loại thức ăn khác nên cất giữ về hướng chính Đông. Dao, búa, nồi, chảo… làm bằng gang, sắt nên cất giữ hoặc đật về hướng chính Bắc.
❖ Nhà vệ sinh: cầu tiêu, nhà tắm, chuồng nuôi gia súc… nên đặt về các hướng xấu của bổn mạng như hướng chính Đông, chính Bác, Đông Nam, chínhNam.
❖ Mồ mả: Nên xoay đầu về hướng Tây Bắc là tốt